مطالب مرتبط:

تودی خبری: حلقات زورمند و فاسد تلاش می ورزند روند …

رییس جمهور غنی میگوید حلقه های کوچک، زورمند وفاسدی استند که اصلاحات را به معنای به خطر افتیدن منافع شان میدانند و از همین رو از گزینه های گونه گون کار می گیرند تا مانع اصلاحات وبهبود شوند.

مطالب اخیر