مطالب مرتبط:

بالوتلی: خرید من برای نیس ریسک نیست

ماریو بالوتلی، خرید جدید باشگاه نیس، این ادعا را که لوسین فاوره با خرید او دست به ریسک زده، رد کرد. این ...

مطالب اخیر