مطالب مرتبط:

جالب مردمانی هستیم / مثل عرب‌های جاهلی!

پیام آفتاب: به راستی، حادثه‌ای که در جریان دفن مجدد جبب الله کلکانی در تپه شهر آرای کابل افتاد و قشون کشی تاجیکان و ازبکان ما علیه یکدیگر، همچون عملکرد عرب جاهلی نیست؟!!

مطالب اخیر