مطالب مرتبط:

برنامه جهانی غذا: ۴۰ درصد مردم افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو هستند

برنامه جهانی غذا اعلام‌کرد که چهل درصد مردم افغانستان دارای مصونیت غذایی نیستند که شامل بیش از یازده میلیون نفر می‌شوند. به گفته این سازمان چهل درصد از کودکان این کشور دچار سوء تغذیه مزمن هستند.

مطالب اخیر