مطالب مرتبط:

واقعیت های پولیس ملی

سر مقاله: نيروهاي پوليس افغانستان در وضعيت ويژه اي به سر مي برند. پوليس ملي با کمک جامعه جهاني شکل گرفته است. با تمام تلاش هايي که براي مسلکي شدن و خودکفا شدن پوليس ملي افغانستان کشيده شده، اما اين نيرو در مراحل ابتدايي خود با مشکلات اساسي روبرو شده...

مطالب اخیر