مطالب مرتبط:

خبر ساعت ده، ۱۶ سرطان ۱۳۹۴

رییس‌جمهورغنی امروز پس از ادای نماز عید گفت که طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن هیچ‌گاهی نمی‌توانند مانع تحرک حکومت افغانستان شوند

مطالب اخیر