مطالب مرتبط:

سرپرست شاروالی کابل به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم شد!

لوی سارنوالی، عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شاروالی کابل را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم ساخت.

مطالب اخیر