اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

سرپرست شاروالی کابل به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم شد!

لوی سارنوالی، عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شاروالی کابل را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم ساخت.

مشاهده در منبع اصلی