مطالب مرتبط:

۵۰ هراس افگن در نتیجه عملیات ها کشته شدند

کابل باختر 26 حوت معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که۵۱ هراس افگن در نتیجه عملیات های قطعات کوماندو وضربات هوایی نیروهای دفاعی وامنیتی...

مطالب اخیر