اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

صندوق بین المللی پول ازاصلاحات مالی در افغانستان استقبال کرد

کابل باختر 26 حوت
صندوق بین المللی پول (IMF) از اصلاحات بودجه یى، مالي و بانكي كه عملاً تحقق يافته، استقبال نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در سفر رسمی که به جمهورى آذربايجان داشت، با مسئولین صندوق بین المللی پول (IMF) در حضور خلیل الله صدیق، رئیس عمومي دافغانستان بانک و همکارانش در وزارت مالیه و بانك مركزي در رابطه به تکمیل ارزیابی دور سوم برنامه "تمدید تسهیلات اعتباری" بحث نمود.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت مالیه به آژانس باختر، تمام تعهدات ساختاری، معیارهای عملکرد مالی، رشد و اصلاحات در بخش مالی و اقتصادی کشور، تقویت بخش خصوصی، نرخ اسعار و اهداف تعیین شده از سوی صندوق بین المللی پول توسط حکومت افغانستان  بدست آمده و تعهدات که اخیراً صورت گرفت ، نیز همه مؤفقانه تحت کار میباشند که به وقت معینۀ آن تحقق خواهند یافت.
صندوق بین المللی پول از مصرف بودجۀ انکشافی و جمع آوری عواید سال مالی ۱۳۹۶ استقبال نموده، تذکر داد که بودجۀ سال مالی ۱۳۹۷ با داشتن پیشبینی سه سالۀ عواید و مصارف، توازن بودجه یی در ولایت ها، پروژه های بزرگ ملی و اطلاعات از خطرات مالی را فراهم ساخته و پول را مطابق به مصارف واقعی وزارتخانه ها، مطابق ميعارهاي بين المللي، تخصيص می دهد که مانع انتقال وجوه غیر قابل استفاده شده و مصارف احتمالی و غیر مترقبه را کاهش می دهد. نالان

مشاهده در منبع اصلی