اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

سرپرست وزارت طلاعات وفرهنگ با ژورنالیست مصری دیدارکرد

کابل باختر 23 حوت
پوهاند محمد رسول باروی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز با یک ژورنالیست مصری دیدارکرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار درحالی که دکتور محب الله ذاکری مشاورامورانتشارات وزارت اطلاعات وفرهنگ و ولید شریف قنسل سفارت مصر درکابل نیزحضورداشتند، سوها الشرقاوی ژورنالیست ومسول برنامه های روزنامه  " دستور" مصرکه تازه به کابل آمده است خاطرنشان ساخت که به خاطر ارایه تصویراز واقعیت های افغانستان، به کشورهای عربی و جهان به این کشورسفرکرده است . 
وی افزود که کشورهای عربی به جز جنگ و خشونت، از انکشاف ها درعرصه های مختلف و دستاورد های نظام درافغانستان آگاهی ندارند. 
همینگونه پوهاند باوری به ژورنالیست مصری خاطرنشان ساخت که آنچه دراختیار وزارت اطلاعات وفرهنگ است ، ازهمکاری با وی دریغ نمی کند.
احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی