اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

طرح دیزاین ساختمان جدید موزیم ملی آماده شده است

کابل باختر26 حوت
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیداربا یک تن ازمسولان شرکت مهندسی A .V.62  ، معلومات دررابطه به طرح دیزاین ساختمان جدید موزیم ملی را شنید .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدار درحالیکه داکترطارق رشاد ، محمد صابرمومند و لیلا سامانی مشاوران وزارت اطلاعات وفرهنگ ، محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی و محمد عیسی خاطرزی سرپرست ریاست مالی و اداری آن وزارت نیز حضورداشتند، انتونیو فوراستر  یک تن ازمسولان شرکت   مهندسی .V.62 A  اسپانیا که طرح و دیزاین ساختمان جدید موزیم ملی را آماده ساخته اند ، به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به گونۀ معلومات تصویری ارائه کرد .
دردیزاین ساختمان جدید موزیم ملی تمام امکانات ، سهولت ها و معیارهای عصری درنظرگرفته شده است .
پوهاند باوری درکنارآن که ازطرح دیزاین که برای ساختمان جدید موزیم ملی آماده شده است به خوش بینی و نیکویی  یاد کرد، ازمهندس مذکورنیز تشکرنمود.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که یکی ازاهداف دولت و حکومت وحدت ملی افغانستان سرمایه گذاری دربخش های فرهنگ کشورمیباشد که ازآن جمله یکی هم موزیم ملی به شمارمیرود.
وی افزود که دراین زمینه پس از جلب بودجه ، اقدامات عملی صورت خواهد گرفت .
شرکت مهندسی A .V.62  دررقابت مهندسی که میان کشورهای جهان راه اندازی شده بود مقام اول را درطرح و دیزاین ساختمان موزیم ها ، بدست آورده و قراراست که دراعمارساختمان موزیم ملی کشورنیز کارکند. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی