مطالب مرتبط:

رییس‌جمهور غنی با مشاور امنیت ملی پاکستان روی بسته‌ی پیشنهادی صلح به طالبان گفت‌وگو کردند

مطالب اخیر