اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

رییس‌جمهور غنی با مشاور امنیت ملی پاکستان روی بسته‌ی پیشنهادی صلح به طالبان گفت‌وگو کردند

مشاهده در منبع اصلی