اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

ورزشکاران فاصله کابل تا کنر را رکاب می‎زنند

مسؤولان فدراسیون بایسکل رانی، هدف از این سفر وزرشکاران را، رسانیده پیام صلح، وحدت و برابری میان شهروندان کشور به ویژه باشنده گان ولایت…

مشاهده در منبع اصلی