مطالب مرتبط:

شماری از شهرندان از نبود ایستگاه های نا منظم شکایت دارند

کابل باختر 23 حوت شماری از شهرندان شهر کابل از نبود ایستگاه های نا منظم و نبود موتر های شهری در شهر کابل شکایت...

مطالب اخیر