مطالب مرتبط:

هفت اسیر در غزنی رها شدند

غزنی 26 حوت باخرت هفت باشنده قریه های شیرآباد و نیخته ولسوالی قره باغ غزنی امروز با پا درمیانی هیئت اعزامی با آن ولایت...

مطالب اخیر