اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

۳۵ هراس‌افگن داعش در جوزجان کشته شدند

مشاهده در منبع اصلی