اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

برخی نمایندگان: نامزدان هیأت اداری مجلس پول هنگفتی برای اخذ رای مصرف کردند

مشاهده در منبع اصلی