اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

برخی نمایندگان: نامزدان هیأت اداری مجلس پول هنگفتی برای اخذ رای مصرف کردند

مشاهده در منبع اصلی