اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

برخی نمایندگان: نامزدان هیأت اداری مجلس پول هنگفتی برای اخذ رای مصرف کردند

مشاهده در منبع اصلی