اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

عساکر سرحدی پاسخ حملات راکتی پاکستان را بدهند!

سخنگوی وزارت دفاع خطاب به عساکر سرحدی گفت که نیروهای سرحدی دیگر به امری نیاز ندارند و از هر طرف بر قلمرو افغانستان حمله شود،…

مشاهده در منبع اصلی