اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

سه دزد مسلح در تخار بازداشت شدند

تالقان باختر 26  حوت
پولیس تخار سه دزد مسلح را دیروز بازداشت کرد .
مسوول دفتر مطبوعاتی پولیس تخار به آژانس باختر گفت که این این دزدان مسلح یک روز قبل فردی را در مربوطات شهر تالقان از ناحیه سر زخمی ساختند و موتر وی را به سرقت بردند که دو تن شان از شهر کهنه و یکتن دیگر آنان از قریه چرمگری شهر تالقان بازداشت شدند.  منبع افزود از نزد آنان سه میل سلاح نیز بدست آمده است .لیلما

مشاهده در منبع اصلی