اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 14 اسد , 1399

نهاد های درمان کننده حیوانات درننگرهارتقویت می شوند

شهرجلال آباد 26 حوت باختر
تلاش ها برای تقویت و افزایش کارایی مراکز درمانی حیوانات یا وترنری درولایت ننگرهار افزایش یافته است.
مقامات محلی می گویند که از راه تجهیز مراکز درمانی حیوانات و گماشتن داکتران و دیگر کارمندان صحی به آن ، می کوشند بخش مالداری را تقویت کنند.
داکترمحمدضمیربهسودی آمرصحت مالداری وحیوانی ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که آنان درتمامی ولسوالی های ننگرهار مراکز درمان حیوانات ویا مراکز وترنری دارند و می کوشند با تقویت آن، بخش مالداری را احیا کنند.
به اساس این برنامه ، برای مراکز درمان حیوانات ولسوالی های کامه ، رودات ، کوت ، مومند دره و دره نورتجهیزات طبی و وسایل کار کمک صورت گرفت.
این تجهیزات طبی و وسایل کار به هزینه سی ونه ملیون افغانی به همکاری مالی کمیته هالند تهیه شده بود.
مقامات محلی می گویند که از راه تجهیز درمانگاه های حیوانات و گماشتن کارکنان صحی در آن هادرتقویت بیشتر مالداری دراین ولایت شرقی می کوشند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی