اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

نقش علمای بغلان در آوردن صلح موثر بیان شد

پلخمری 26 حوت باختر
والی بغلان نقش علمای دینی را در تامین امنیت و صلح موثر خواند
عبدالحی نعمتی والی بغلان امروز از یک نشست با علمای ولایت بغلان را وارثان پیامبران خواند و گفت که حکومت وحدت ملی به حمایت قاطع علمای کرام نیاز دارد و آنان باید در کنار دولت خود ایستاده گی بیشتر نمایند تا امنیت و صلح تامین شود
والی بغلان اضافه کرد نقش علمای دین در تامین امنیت موثر است و از تمامی علمای کرام خواست تا به خاطر قطع جنگ مخالفان را به روند صلح دعوت و از دولت حمایت کنند
داکتر صفدر محسنی رییس شورای ولایتی بغلان با موثر خواندن همکاری علما با دولت از مخالفان در آن ولایت خواست که از جنگ دست بردارند و در پیشرفت وترقی بغلان و نیز سعادت و رفاه مردم آن ولایت نقش بازی کنند .
قایم

مشاهده در منبع اصلی