اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

تظاهرات کنندگان بامیانی خواهان برکناری والی این ولایت شدند

مشاهده در منبع اصلی