اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 2 سنبله , 1397

تظاهرات کنندگان بامیانی خواهان برکناری والی این ولایت شدند

مشاهده در منبع اصلی