اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

تظاهرات کنندگان بامیانی خواهان برکناری والی این ولایت شدند

مشاهده در منبع اصلی