اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

تظاهرات کنندگان بامیانی خواهان برکناری والی این ولایت شدند

مشاهده در منبع اصلی