اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

وزارت داخله: در هفته گذشته ۵۳۰ هراس‌افگن کشته شده‌اند

مشاهده در منبع اصلی