مطالب مرتبط:

گشایش یک درمانگاه طفل و مادر درننگرهار

شهرجلال آباد 26 حوت باختر یک درمانگاه پنجاه بستر طفل و مادر درولایت ننگرهار گشایش یافت. این درمانگاه درولسوالی غنی خیل در مسیر بزرگ...

مطالب اخیر