اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 14 اسد , 1399

گشایش یک درمانگاه طفل و مادر درننگرهار

شهرجلال آباد 26 حوت باختر
یک درمانگاه پنجاه بستر طفل و مادر درولایت ننگرهار گشایش یافت.
این درمانگاه درولسوالی غنی خیل در مسیر بزرگ راه جلال آباد – گذرگاه تورخم ساخته شده است.
کشورآلمان برای ساخت وتجهیز این درمانگاه سی ونه ملیون افغانی هزینه کرده است.
یک مسوول ریاست صحت ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که با ساخت  و بهره گیری از این درمانگاه ، درمیزان مرگ ومیر مادران و نوزادان کاهش رونما خواهد شد.
اوگفت پیش ازاین زنان برای رسید گی به مشکل بارداری ویا پس از بارداری شان مجبور بودند راه دور و درازی را طی کنند به مرکزدرمانی یی بروند.
این درمانگاه با دستگاه های پیشرفته طبی مجهز است و با ظرفیت پنجاه بستر روزانه دها بیماررا به گونه سراپا رسیدگی می کنندختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی