مطالب مرتبط:

مشاور امنیت ملی پاکستان امروز به کابل سفر می کند

مشاور امنیت ملی پاکستان امروز به خاطر ملاقات با مقامات کشورمان به کابل سفر می کند.

مطالب اخیر