اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

مشاور امنیت ملی پاکستان امروز به کابل سفر می کند

مشاور امنیت ملی پاکستان امروز به خاطر ملاقات با مقامات کشورمان به کابل سفر می کند.

مشاهده در منبع اصلی