اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

اولویت بندی در استخدام های کمیسیون انتخابات نیست

کمیسیون انتخابات روند استخدام کارمندان کمیسیون را از پست های پایین رتبه آغاز کرده و پست های ریاستی هنوز با سرپرست اداره می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، یوسف رشید رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در گفتگو با "محور" درخصوص شفافیت در روند استخدام کارمندان ولایتی کمیسیون انتخابات گفت: از پروسه استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات نظارت می کنیم نباید بعضا مواردی می بینیم که باعث نگرانی نیست اما تاثیرگذار روی میزان کارایی و موثریت استخدام ها است و درعین زمان پروسه با کندی پیش می رود.

رشید بیان کرد: اولویت بندی درست در بخش استخدام ها صورت نگرفته است که کمیسیون ها از کدام پست استخدام را آغاز کنند و بعد به طرف پست های پایین رتبه بروند.

رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کندی روند استخدام کارمندان انتقاد کرده و گفته است که کمیسیون انتخابات روند استخدام را از پست های پایین رتبه آغاز کرده اند و پست های ریاستی شان هنوز با سرپرست اداره می شود و در عین حال پست معاونیت امریت انتخاباتی در دارالانشاء وضعیتش روشن نیست.

چند ماه قبل رییس دارالانشاء کمیسیون انتخابات از وظیفه برکنار شد، رشید دراینباره تصریح کرد: درخواست ها برای این پست گرفته شده است اما تشویش داریم که این پست باز هم بجای درنظر گرفتن ظرفیت های تکنیکی، درگیر بحث های پنجاه پنجاه و بالاخره تقسیم پست های کلیدی در کمیسیون شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی