اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

قدرت مرکزی عامل و پشتونیزه کردن شمال

پشتونیست ها از مرگ و غرب برگشتند.

آنها به لطف رهبران بی خرد و سنتی ما قدم به قدم پیش رفتند و دولت و اهرم های قدرت را تصاحب کردند. در طول هفده سال از صفر به صد رسیدند و دیگر مجالی برای دیگر رهبران نمی دادند حالا ادعایشان شقف آسمان را به زمین می اندازد.

هر سخن شان میلیون ها غیرپشتون را در فکر فرو می برد و آخرین مورد آن دستور محاصره کابل و حمله به شمال توسط گلبدین در قالب شهرک ها و جایگزین کردن پشتون های وزیرستان و جنوب است. آنها جنوب را در اختیار دارند حتی پرنده شمال در آنجا اجازه زندگی کردن را ندارد از این بابت فکرشان آرام است. کوچی ها، داعش، طالبان، ارگ، گلبدین، کرزی،
غنی و… یک برنامه و هدف داشتند و دارند و آن هم فتح شمال است.

رهبران طالبان، داعش و تکنوکرات همه پشتون ها در کابل جمع و علیه مردم غیرپشتون برنامه ریزی می کنند. آنها زیر نام کوچی، مهاجران و بی خانمان ها را از وزیرستان می آورند و زمین و امکانات در اختیار آنها قرار می دهند و زمین های دولتی همچنین زمین مردم شمال را با قیمت بالا در آینده خریداری می کنند و آن را در اختیار پشتون ها قرار می دهند.

یکی از دلایل حفظ وزارت خزانه داری در دستان پشتونیزم ها همین است بدون حساب و کتاب برای پشتونیزم کردن و علیه مردم شمال مصرف کنند وقتی آنها آمدند ناامنی شروع می شود، وقتی ناامنی شد غیرپشتون ها مجبور به فرار می شوند.

چرا رهبران اقلیت پشتون به فکر کثرت جمعیت اوغان در اطراف کابل هستند؟ پایتخت نقش حیاتی در حفظ قدرت، فرهنگ و اقتصاد دارد در واقع پایتخت تعیین کننده و سرنوشت ساز است. یکی از نمونه های روشن آن همین بحران بلخ کابل است غنی و پشتونیست ها از عطا و بلخ هراس ندارند از همین مردم قهرمان کابل و شمالی ترس دارند.

همین مردم کابل و شمالی هستند که می توانند نظام ظالمانه ارگ را سرنگون کنند نه بلخ و عطا به تنهایی از اینرو است که پشتونیزم ها برنامه اشغال سرزمین های اطراف کابل و شمال را در دستور کار قرار داده اند پس بایستی در مقابل آنها ایستاد و به هیچ قیمتی اجازه ساخت شهرک ها و فروش زمین ها را به آنها نداد.

اما راه برون رفت از این چالش چیست؟
رسیدن به قدرت مرکزی تنها چیزی است که به برنامه ها و اهداف آنها پایان می بخشد و رسیدن به قدرت مستلزم اتحاد رهبران سنتی ما است. اتحاد مستلزم از خودگذری بخاطر مردم و جمع شدن تحت فرمان یک فرد است.

بله باید چنین شود و چنین حرکت کرد باید در انتخابات یک کاندید داشته باشیم و در دفاع از آن آماده باشیم و دیگر اجازه تقلب و ادامه توافق حکومت استبدادی و ظالمانه را به آن ندهیم.
باز تکرار می کنم قدرت فرمایید که رسیدن به قدرت تنها چیزی است که اقلیت پشتونیست را در هدف شان ناکام می کند و عدم رسیدن به قدرت اقلیت پشتونیست را به اکثریت تبدیل خواهد کرد.

گل امیری

مشاهده در منبع اصلی