اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

نگاره های از محل انفجار امروز کابل

مشاهده در منبع اصلی