اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

مشاور دولت اوباما: گفت‌وگوهای صلح افغانستان موفق نخواهد بود

مشاهده در منبع اصلی