اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

مشاور دولت اوباما: گفت‌وگوهای صلح افغانستان موفق نخواهد بود

مشاهده در منبع اصلی