اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

علی احمد عثمانی قرارداد چهار پروژه بزرگ را امضا کرد

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به هزینه 86 میلیون افغانی، قرارداد چهار پروژه عام المنفعه را به امضا رساند.
انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب هنگام امضای قرار داد این پروژه ها گفت که کار این طرح های عام المنفعه در آینده نزدیک روی دست قرار می گیرد.

این پروژه ها شامل بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه بد دره در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل فارم شکوفان مرکز ولایت بادغیس، بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل پریخم ولسوالی خواهان ولایت بدخشان، بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل آبقول ولایت بغلان، و بازسازی بخش دوم ساختمان مرکزی وزارت و ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب می باشد.
بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل روخانه بند دره، در ولایت بدخشان که یکسال را در بر می گیرد 710 کیلومترمی باشد.

در عین حال بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل فارم شکوفان مرکز ولایت بادغیس نیز یک سال و چهار ماه را در برخواهد گرفت و 210 کیلومتر طول دارد.
گزارش حاکی از آن است که پروژه تحکیم دیوار استنادی پریخم ولایت بدخشان 1400 متر طول دارد و حدود یک و نیم سال طول خواهد کشید.
در عین حال پروژه آبقول ولایت بغلان نیز یک سال طول می کشد و طول آن 360 متر است.
کار ترمیمات ساختمانی وزارت انرژی و آب و اعمار یک منزل ریاست تدارکات نیز نزدیک به یک و نیم سال طول خواهد کشید.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی