مطالب مرتبط:

شورای امنیت: طالبان پیشنهاد صلح حکومت را بپذیرند

شورای امنیت سازمان ملل از طالبان خواست تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را بپذیرد. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه 24 حوت 96 در...

مطالب اخیر