اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

پژوهشگران: نفوس شماری «هوایی» به هدف اکثریت‌سازی قومی صورت می‎گیرد

دست‌کاری نفوس افغانستان بر بنیاد آجنداهای سیاسی و قومی، اقدامی ناشیانه و ساده‌لوحانه است و عواقب ناگواری در پی دارد.

مشاهده در منبع اصلی