اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

پژوهشگران: نفوس شماری «هوایی» به هدف اکثریت‌سازی قومی صورت می‎گیرد

دست‌کاری نفوس افغانستان بر بنیاد آجنداهای سیاسی و قومی، اقدامی ناشیانه و ساده‌لوحانه است و عواقب ناگواری در پی دارد.

مشاهده در منبع اصلی