اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

کشته شدن چهار هراس افگن در نورستان

شهرپارون 26 حوت باختر
چهار هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان درولایت نورستان کشته شدند.
مهاجمان شب گذشته در ولسوالی وانت وایگل آماج قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین درگیری چهار هراس افگن کشته شدند .
یک خبردیگر حاکیست که ماموران امنیتی بامداد امروز دو ماین را از پررفت وآمد ترین محل های آن ولایت کشف و خنثی کردند.
آنان طالبان را عامل این ماین گذاری های ناکام می خوانند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی