اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

کشته شدن پنج هراس افگن در لغمان

شهرمهترلام 26 حوت باختر
پنج هراس افگن در یک عملیات نظامی امروز درولایت لغمان کشته شدند.
این هراس افگنان در مراکز شان در ولسوالی های الیشنگ و الینگار آماج قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین عملیات پنج هراس افگن کشته شدند.
اوگفت هراس افگنان مشغول فعالیت های تروریستی بودند که آماج قرارگرفتند.
گفته می شود دراین عملیات نظامی یک انبار جنگ افزار طالبان نیز به دست نظامیان افتاده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت لغمان از وقوع یک رشته انفجار ها جلوگیری کردند.
به اساس گزارش ها ، ماموران امنیتی بامداد امروز شش ماین را از پررفت و آمد ترین محل های لغمان ازجمله بزرگ راه مهترلام – ولسوالی الینگار کشف و خنثی کردند.
آنان طالبان را مسوول این ماین گذاری ها می خوانند.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی