اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

نوروز فارسی حرام است و اتن پشتون ها حلال؟

خاستگاه اصلی جشن نوروز مشخص نیست در کدام نقطه حوزه زبان فارسی بوده است اما زادگاه آن همین منطقه زبان فارسی است که از آن به جشن عجم یا فارسی نیز یاده می شده است.

در افسانه های مردم باستان آمده است خداوند در این روز عالم را آفرید و حضرت آدم را در چنین روزی خلق کرد. از نوروز در دوره هخامنشیان اطلاعات دقیق در دست نیست اما از آداب نوروز در عهد ساسانیان چنین برآمده است که پادشاه لباس رنگی برتن و همراه زینتی آلات در اول نوروز در جمع مردم ظاهر می شده است. شیر تازه و پنیر پیش پادشاه حاضر می کردند و باکوزه آهنین که به دور کوزه با زنجیری زرین از یاقوت سبز و مهره ها رنگین شده بود توسط دختران آب آورده می شد.

آمادگی ها قبل از رسیدن سال جدید گرفته می شد و دوازده خشت خام ستون می زدند و در کنار هریک از آنها گندم، جو، برنج، باقلی، کاجیله، ارزن، ذرت، لوبیا، نخود، کنجد و ماش اعتقاد داشتند و هریک بیشتر بارورتر می شد آن سال همان بیشتر محصول می داد. آهنگ های مخصوص نوروز نواخته می شد.

اما بعد از ورود اسلام در حوزه نوروز در زمان خلفاي راشدين به علت عدم دريافت هدايای گرانبها توسط خلفای راشدين مورد توجه نبود و بعدها حجاج بن يوسف آن را رواج داد و عمر بن عبدالعزيز هدايا را قبول نمی كرد اما در بسياری از سرزمين پارس جشن برپا می شد و در زمان ابو مسلم خراسانی و خلافت عباسيان، طاهريان و صفاريان جشن های نوروز دوباره رونق يافت.

رودکی
چون سپرم نه به ميان بزم به نوروز
درمه بهمن بتاز و جان عدو سوز

فردوسی
چوخورشيد برزد سر ازپشت زاغ
جهان شد از او همچو نوروز باغ

خيام
برچهره گل نوروز نسيم خوش است
درصحن چمن روي دل افروز خوش است

سعدی
آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار
هرگياهي به نوروز نجنبد حطب است

گفته شده است زمان پيامبر يكی از سرزمين پارس در نوروز شير يخ به پيامبر اسلام داد و از نوروز يادآوری كرد و حضرت محمد نوروز را به او تبريک گفت جایی گفته نشده است پيامبر اسلام بر منع شدن جشن نوروز در فراتر مرزهای تحت كنترل خود دستور داده باشد اما در زمان خلفای راشدين به علت مشكلات اقتصادی مردم از دريافت هدايا اجتناب می كردند. يكی از عواملی كه توجه حاكمان را به جشن ها جلب می كرد بعد اقتصادي آن بود كه هدايای زيادی نصيب حاكمان می شد.

دين اسلام با خرافات، بت پرستی و رونق فحشا، فساد، ظلم و ستم بر درماندگان، قتل، كشتار، ناامنی و… مخالف است نه به جشن های طبيعت كه قبل از اسلام هم وجود داشته است. چرا پشتونيست خواهان كه خود را بانيان و حافظان اسلام می دانند در خراسان زمين به مخالفت با يک جشن تاريخی برخواسته اند و آن را با تير دين و مذهب توسط عالمان خود می زنند؟

اين مخالفت ها ريشه سياسی دارد نه دينی آنها بيش از اينكه نگران اسلام باشند نگران افغان ها هستند، بيشتر از اينكه به زدودن خرافات از دين اسلام تلاش كنند و از خرافات در فرهنگ اوغان ها جلوگيری كنند و از خرافات در اسلام غمگين باشند از گسترش و زنده كردن فرهنگ مردم آريانا زمين غمناک هستند.

بزرگان اسلام هيچگاه دستور به ممنوع شدن اين جشن ها نداده اند اما مكتب فكری پشتونيزم كه بر نابودی مردم و فرهنگ آريانا زمين پايه گذاری شده است تلاش خود را از هر طرف برای ريشه كن كردن آداب و رسوم سنت های تاريخی و حتی مردم ما انجام می دهند تا به گسترش فرهنگ های جاهلانه خودشان مانند اتن و … بپردازند.

مردم ما از طرف رهبران سياسی و دينی پشتونيست ها هميشه محكوم هستند، كار آنها حلال و قانونی است اما كار ما حرام و غيرقانونی؟! مانند قتل كشتار آنها حلال و دفاع مردم ما حرام است؟! جشن گرفتن نوروز حرام است و جشن گرفتن اَتَن افغان ها حلال؟!

شكوفه زدن گل ها، مستی زمين كه سبزه زار و جوان شده، آواز خوانی پرندگان بر شاخ درختان و… نشان می دهد داريم به آخرسال می رسيم و آخرين روزها و آخرين لحظات و آخرين روز و آخرين خورشيد سال غروب خواهد كرد قبل از اينكه اولين خورشيد صبح سال جديد طلوع كند.

گل امیری

مشاهده در منبع اصلی