اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

به استقبال سال نو و نوروز طبیعت می رویم

در فصل بهار شاهد تحول طبیعت از حال افسردگی زمستانی بحالت نشاط و شادابی و سرسبزی و زیبایی هستیم.
طبیعت مرده بار دیگر زندگی را از سر می گیرد و همه چیز بطرف رویش و سر سبزی می رود و به انسان می آموزاند که خالق قادر و توانایی که می تواند طبیعت مرده را مجددا زنده گرداند توانایی این را نیز دارد تا انسانهای مرده را نیز بار دیگر در حشر و روز دیگری مجددا زنده و حشر گرداند و به آنها زندگی جدیدی را ببخشد.

البته سر سبزی بهار و شکوفایی طبیعت خود دلایل روشنی بر علم و قدرت خداوند (ج) بوده که بگفته شاعر زیبا سخن که چه خوب و زیبا سروده:
(برگ در ختان سبز در نظر هوشیار – هر ورقش دفتری است معرفت کردگار.

امیدواریم که سال نو امسال و تمامی سال های زندگی هموطنان ما باخیر و با برکت و خوشی و خرمی همراه بوده و سپری گردد. جنگ و درگیری و قتل و قتال را خداوند (ج) از این سرزمین برای همیشه محو و نابود گرداند و صلح و امنیت سرتاسری را در کشور جنگ زده ما بر قرار سازد و به ما این بصیرت را اعطا کند تا یگدیگر پذیر بوده و در کنار هم ماننده سایر ملل جهان زندگی مشترک و با هم داشته باشیم و از جنگ و درگیری پرهیز نموده سال نو و افزایش عمر که از جمله نعمت های بزرگ خداوندی است.

در مقابل این نعمت های بزرگ خداوند (ج) شکر گزار بوده و سال خوب و عمر با خیر و با برکتی را همه داشته باشیم و سال جدید را با فامیل و وابستگان و دوستان و هموطنان خود باخوبی و خوشی سپری نماییم و کارهای خیری که اگر در سال گذشته فراموش ما شده باشد در سال نو اگر می توانیم انجام دهیم عداوت ها، کدورت ها و ناراحتی ها را همه فراموش کرده تا سال نو و بهار نو برهمه ما مبارک و میمون گردد.

والسلام
سید محمد خیرخواه

مشاهده در منبع اصلی