اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

بررسی پرونده حبیب زی در مرکز عدلی و قضایی

پرونده سرپرست شهرداری کابل به مرکز عدلی و قضایی سپرده شد.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل گفته است که اتهایی درباره سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی سرپرست شهرداری کابل و شماری از کارمندان این نهاد موجود است اما بررسی اینکه اتهام ها در کدام بخش ها است، پرونده باید بر بنیاد قانون بررسی شود.

گفتنی است که عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل در واکنش به اتهام ها به خود گفته است که حلقاتی در پی وارد کردن فشار و اتهامات بی بنیاد بر وی هستند و وی هیچ کار غیر قانونی انجام نداده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی