اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

نوروز و خاموشی پرسش برانگیز ارگ

نوروز خط قرمز ما است. نوروزستیزی تروریزم فرهنگی و اهانت به نیاکان و حوزه تمدنی ما است و باید رسما از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ممنوع اعلام شود.

وزارت حج و اوقاف نیز باید رسما به امامان مساجد در این زمینه رهنمود بدهد نباید بیش از این اجازه داده شود که چند ملای بیسواد و جاهل سلفی (وهابی) و چاکر شیوخ وهابی عرب به حریم ارزش های شکوهنده تاریخی و ملی ما اهانت و در میان مردم تفرقه بیندازند و جامعه را به دو بخش نوروزستیز و نوروزمدار تقسیم کنند.

نوروزستیزان باید از جامعه طرد شوند این جاهلان چنین زهرپاشی می کنند که گویا نوروز از آیین های مذهبی مجوسیان باشد و از اینرو حرام است همچنین برای کارچاق کنی چند حدیث جعلی را چاشنی کارزار خود می سازند این تبلیغات شوم و سیه نمایی برخاسته از جهالت و نادانی و ناآشنایی آنان با تاریخ باستان است.

نوروز کمترین پیوندی با هیچ آیین و دین و مذهب ندارد و اصلا ربطی به دین و مذهب ندارد نه حرام است و نه حلال این جاهلان از دید تاریخی حتی یک سند هم نمی توانند ارایه کنند که ثابت بسازد نوروز جزو ارکان آیین زرتشتی بوده باشد باید جلوی تبلیغات شوم این ملاها گرفته شود بایسته است تا این دارندگان تاریک ترین اندیشه های ارتجاعی رسوا شوند.

هر ملای جاهلی که با سوءاستفاده از منبر و مسجد به تبلیغات شوم سلفی می پردازد و نوروزستیزی کند باید برکنار شده، از مسجد رانده شود و معاش و حقوقش قطع گردد چنین برمی آید که دست هایی در پشت پرده سخت در پی آنند تا هر گونه که شده کشور را با بیماری های گوناگون نفاق و شقاق و اختلاف و فروپاشی و از هم گسیختگی مبتلا بسازند.

هدف روشن است: مردم ما باید به پشتون و غیرپشتون، پارسی زبان و غیرپارسی زبان نوروزستیز و نوروزمدار تقسیم شوند. فشرده سخن: تفرقه بینداز و حکومت کن.

طرف اینکه همه این هنگامه ها زیر ریش ارگ نشینان برپا می شود و آنها هم با توطیه سکوت از کنار این فتنه ها می گذرند. اگرچند از ارگ جای گلایه و شکواییه نیست وگرنه بایسته بود تا ارگ نیز واکنش جدی در قبال اهانت های آشکار به فرهنگ و تمدن ما نشان می داد.

عزیز آریانفر

مشاهده در منبع اصلی