اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

سه شایعه – سه واقعیت

1-حكومت در جريان گفتگوهاي پنهان صلح، سپردن ولايت هلمند را به طالبان پيشنهاد كرده است اما طالبان خواهان سپرده شدن ولايت هرات به این گروه شده اند.
ويسا

2-اطلاعاتی وجود دارد که بخشی از زمین‌ ها در ولسوالی کلکان به شکل مرموزی خریداری می‌ شود.
گفته می‌ شود که این خریدوفروش از ماه‌ ها بدینسو با پرداخت پول‌ های هنگفت همه روزه دوام دارد و یک بخش از این زمین‌ ها توسط صدیق پتمن، معاون جبهه نوین به رهبری انورالحق احدی خریداری شده و جهت اسکان قوم مشخصی توزیع شده است.
کلکان از ولسوالی‌ های پر وسعت شمالی است که حیثیت کمربند امنیتی را برای شمال دارا می‌ باشد.
محمد هارون مجیدی

3-انجینر محمد داوود می گوید: هنوز هم در جلسات مقام های بلند پایه دولتی به عنوان والی بلخ اشتراک می کنم و اگر حکومت بخواهد مرا برکنار کند از روی برخی حقایق سرپوش برمی دارم و افشاگری می کنم.
در همین حال استانکزی رییس امنیت ملی به او هشدار داده است در صورت افشاگری، برای وی به جرم قتل ساکنان ولایت بلخ در گذشته دوسیه سازی کرده و او را به محاکم عدلی معرفی می کند.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

مشاهده در منبع اصلی