اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

وفاق ملی یا نفاق غیرپشتونیزم؟

کرزی از برنامه های وفاق ملی اعلام حمایت کرد در عین حال گفت آماده است در ولایت ها برای پیشبرد برنامه های آن حزب دوشادوش رهبر حزب وفاق ملی حرکت کند.

احزاب غیرپشتون آنقدر زیاد هستند که از حساب خارج شده است. بیشتر این حزب ها تکه های پارچه پارچه شده حزب بزرگ جمعیت هستند که هریک از افراد عده ای دیگری را از این حزب جدا کرده اس و سیاهی لشکر بیهوده ساخته است.

وفاق ملی یکی از این احزاب است که نه تنها نمی تواند کاری برای مردم خویش انجام دهد بلکه در تضعیف و متفرقه کردن مردم و استمرار قدرت پشتونیست ها کمک می کند از اینرو است که کرزی و غنی از افزایش احزاب درمیان غیرپشتون ها حمایت می کنند تا بتوانند با متفرق کردن دیگران به گسترش قدرت و حاکمیت اندیشه پشتونیزم بپردازند.

هیچ کس به تنهایی به جایی نمی رسد و از تنهایی اینها تنها دشمنان مردم ما استفاده می کنند. از درخت بزرگ حزب جمعیت چه شاخه های فرسوده ای سبز شده است روند سبز، وفاق ملی، تغییر و امید، شورای انسجام و … این جدایی ها می تواند لقمه راحتی برای کرزی و غنی باشد.

با وجود آنکه حزب جمعیت شرایط دشوار و مشکلاتی دارد باید همه رهبران جریان ها زیر چتر آن دوباره جمع شوند و به اصلاح حزب و خدمت به مردم خویش توجه کنند و از برنامه های انفرادی دست بردارند.

احزابی مانند وفاق ملی در خدمت پشتونیزم است و نفاق ملی برای غیرپشتونیزم است. پشتونیست ها بسوی وفاق پیش می روند و غیرپشتونیزم ها در قالب وفاق بسوی نفاق پیش می روند.

گل امیری

مشاهده در منبع اصلی