اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

صدای یک انفجار بخش های از کابل را تکان داد

لحظات قبل، صدای یک انفجار بخش‌های از کابل را تکان‌ داد.
به اساس اطلاعات اولیه، انفجار در ساحۀ دسپچری در پل چرخی شهر کابل رخ داده‌است.
وزارت امورداخله افغانستان تایید می‌کند که حملۀ انتحاری در شهر کابل رخ‌داده، اما جزئیات بیش‌تر در این مورد نه‌داده‌است.
تا هنوز از تلفات انفجار اطلاعاتدر دست‌رس نیست.
جزئیات بعدا..
 

مشاهده در منبع اصلی