مطالب مرتبط:

سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان

گزارش‌ها از پاکستان می‌رسانند که دولت آن کشور تصمیم گرفته‌است تا مشاور امنیت ملی‌اش را در یک سفر رسمی به کابل، بفرستد. به اساس...

مطالب اخیر