اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

طرح صلح حکومت و ناگزیری مخالفان مسلح

پیشنهاد صلح حکومت افغانستان به طالبان، موج جدیدی را در روند صلح ایجاد کرده و آن را از سطح شعار و حرکت های نمایشی تا سطح یک راهبرد واقع بینانه ملی بالا برده است. به همین دلیل این طرح مورد …

مشاهده در منبع اصلی