اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

طرح صلح حکومت و ناگزیری مخالفان مسلح

پیشنهاد صلح حکومت افغانستان به طالبان، موج جدیدی را در روند صلح ایجاد کرده و آن را از سطح شعار و حرکت های نمایشی تا سطح یک راهبرد واقع بینانه ملی بالا برده است. به همین دلیل این طرح مورد …

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی