اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

بمب سرشماری جمعیت

مشاهده در منبع اصلی