اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

فرار چهار سرباز ارتش ملی از زندان طالبان در لوگر

مشاهده در منبع اصلی