اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

فرار چهار سرباز ارتش ملی از زندان طالبان در لوگر

مشاهده در منبع اصلی