اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

فرار چهار سرباز ارتش ملی از زندان طالبان در لوگر

مشاهده در منبع اصلی