اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

اعدام سربازان افغان توسط کودکان داعشی + ویدئو

مشاهده در منبع اصلی